top of page
4.jpg

1) Uw advocaat en haar kantoor

Meester Nancy Wante baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9890 Gavere, Scheldestraat 8. Het ondernemingsnummer van Meester Nancy Wante is 0812.596.516. U kan Meester Nancy Wante bereiken via : advocaat.nancywante@skynet.be. De beroepsaansprakelijkheid van Meester Nancy Wante is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits.

2) Uw advocaat en haar dienstverlening

U kan bij Meester Nancy Wante terecht voor onder meer volgende diensten : huurgeschillen, echtscheidingen, erfenissen, familierecht, bouw- en aannemingsrecht De overeenkomst die u met Meester Nancy Wante sluit, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel het Vredegerecht van het Kanton Merelbeke of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent, bevoegd.

3) Beroepsregels en gedragscodes

Meester Nancy Wante is ingeschreven bij de Orde van Advocaten Balie Gent. Zij is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

4) Voor informatie en bij klachten

Voor verdere informatie te bekomen of indien u een klacht heeft, kan U Meester Nancy Wante contacteren : - via post op het adres : Scheldestraat 8 te 9890 Gavere - via fax op het nummer : 09/390.89.64 - via e-mail op het adres : advocaat.nancywante@skynet.be - of via telefoon op het nummer : 09/384.22.85.

5) Modelcontract met uw advocaat

Wij stellen ook steeds een modelcontract ter beschikking, waarin de belangrijkste verbintenissen tussen de cliënt en advocaat schriftelijk worden vastgelegd. Het modelcontract is niet verplicht. Het modelcontract vindt u hier.

Wenst u graag meer informatie? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen en bel 09 384 22 85!

6) Alternatieve methoden voor geschillenoplossing

De mogelijkheid bestaat om uw geschil voor te leggen aan de rechtbank, maar de wet (artikel 444, 2de lid, Gerechtelijk Wetboek) verplicht mij u ook informatie te geven over de andere mogelijkheden die bestaan om dergelijk geschil op te lossen, zoals bijvoorbeeld klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Het gaat om aangepaste geschiloplossingsmethoden, die gerechtelijk of buitengerechtelijk kunnen zijn.

Meer informatie over al deze verschillende benaderingen vindt u in de bijgevoegde nota, die overigens ook terug te vinden is op de website van de Orde van Vlaamse balies https://advocaat.be/.

Volledigheidshalve geef ik nog mee dat u er rekening mee moet houden dat wanneer een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, de rechtbank de partijen op de inleidingszitting kan bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan de gerechtelijke procedure geprobeerd hebben het geschil minnelijk op te lossen (artikel 730/1, §2 Ger. W.). Het is ook mogelijk dat de rechtbank in dat verband uw persoonlijke verschijning beveelt. De rechtbank kan bovendien in bepaalde omstandigheden zelf een bemiddeling bevelen.

 

Mocht u met betrekking tot dit alles nog vragen hebben, dan kunt u steeds met mij contact opnemen.

Advocatenkantoor Nancy Wante BV

Dienstverlening en wettelijke informatie van uw advocaat in Gavere

bottom of page